1st International Review in Psychiatry

ups

Internacionalno društvo Neurobiologije i Psihofarmakologije (ISBP) najavljuje organizaciju 1st International Review in Psychiatry (InterΨ2014) koji će se održati u Beogradu, Srbija od 5. Juna do 7. Juna 2014. Kongres je ko-organizovan od strane Instituta za Mentalno Zdravlje, Udruženja Psihijatara Srbije … više informacija »

POZIVNICA ZA INTERNACIONALNI KONGRES MEDICINE USMERENE NA OSOBU, ZAGREB, NOVEMBAR 7-10, 2013

logo1

U Zagrebu će se održati prvi internacionalni kongres, Internacionalnog koledža za medicinu usmerenu na osobu (ICPCM), od 7 do 10 Novembra 2013. godine. Glavna tema predstojećeg kongresa, uključivanje pojedinca kao celine u zdravstvenu edukaciju i obuku, će biti od interesa mnogim zdravstvenim radnicima. više informacija »

WPA ko-sponzorisani XIV Kongres Udruženja psihijatara Srbije i III Kongres Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana

kongres14

Udruženje psihijatara Srbije organizuje dvojni WPA ko-sponzorisani XIV kongres Udruženja psihijatara Srbije (UPS) i III kongres Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana (PAEEB), pod nazivom “Psihijatrija za svet koji se menja“. Kongres se organizuje pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije u … više informacija »

Udruženje psihijatara Srbije (UPS)

Udruženje psihijatara Srbije (UPS) je neprofitna organizacija psihijatara koji žive i rade na teritoriji Republike Srbije. Ciljevi Udruženja su: Prikupljanje znanja o aktuelnom stanju i potrebama psihijatrijskih službi, kao i mogućnostima edukacije u oblasti psihijatrije i zaštite mentalnog zdravlja u … više informacija »

Učlanjivanje u Udruženje

Poštovane kolege,
Pozivamo Vas da se učlanite u Udruženje odnosno da produžite svoje članstvo, radi što bolje međusobne komunikacije i zajedničkog rada na ciljevima važnim za našu profesiju.
Članarina za 2012. godinu obezbeđuje: više informacija »